Tư vấn mức đền bù giải phóng mặt bằng khi Thuê văn phòng Xã Hiền Ninh

Vấn đề được trả lời như sau theo Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định 47 năm 2014 của chính phủ và điều 75 thì nhà bạn thuộc đất bị nhà nước thu hồi vì mục đích an ninh quốc phòng, và vì lợi ích của quốc gia nên sẽ được hưởng sự bồi thường.real-estate-buy

Tư vấn mức đền bù giải phóng mặt bằng  khi

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *