nhà bán Đức Hòa Huyện Sóc Sơn

Kinh nghiệm khi ký hợp đồng Mua nhà Xã Đức Hòa

Business man present  diamond house model Trong bản hợp đồng mua bán bắt buộc phải có điều khoản quy định cụ thể, rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của người mua và người bán. Đặc biệt bạn là người mua nhà nên chú ý đến các qui định về nghĩa vụ và quyền lợi của bên mua. Việc sửa

Các cách giải quyết khi tranh chấp khi Bán nhà Xã Đức Hòa

single-property-website Người có quyền sử dụng và sở hửu đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ trên xuống dưới trong khuôn viên đất và trong lòng đất phù hợp với những quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước và cơ quan chức năng có thẩm quyền quy