Các quyền và nghĩa vụ của bên Bán nhà Xã Minh Trí

Tư cách của bên bán không đảm bảo trọn quyền sở hữu trên pháp lý hay trên thực tế (ví dụ: đang mắc nợ, đang có đồng sở hữu, sở hữu chủ đang ở tù, thay đổi ý kiến trong quá trình bán, phát sinh thừa kế khi đang bán, phát sinh yêu sách…).

Agent Handing Over Keys as Buyer is Handing Over Cash for House with Home and For Sale Real Estate Sign Behind.

Những bất trắc cần tránh khi

+ Nhà đất hợp pháp nhưng nằm trong quy hoạch, lộ giới… mới được công bố.

+ Bên bán không xuất trình được bản chính các văn tự về chủ quyền (phần lớn là do thế chấp ở các tổ chức tài chính hoặc tư nhân).

+ Nhà đất đem ra mua bán chưa hoàn chỉnh chủ quyền về mặt pháp lý hoặc về các yêu cầu của thủ tục chuyển nhượng (ví dụ: nhà chưa hóa giá, chưa hợp thức hóa xây dựng, chưa khai di sản thừa kế, chưa giải quyết xong vấn đề đồng sở hữu…).

+ Tư cách của bên bán không đảm bảo trọn quyền sở hữu trên pháp lý hay trên thực tế (ví dụ: đang mắc nợ, đang có đồng sở hữu, sở hữu chủ đang ở tù, thay đổi ý kiến trong quá trình bán, phát sinh thừa kế khi đang bán, phát sinh yêu sách…).

Các quyền và nghĩa vụ của bên Bán nhà Xã Minh Trí

Bên bán nhà ở có các nghĩa vụ cần lưu ý như sau:

+ Thông báo cho bên mua về các ràng buộc về quyền sở hữu đối với nhà mua bán, nếu có.

+ Bảo quản và trông coi nhà ở đã bán trong thời gian chưa giao dịch nhà ở cho bên mua.

+ Khi giao nhà ở đúng phải tình trạng đã ghi rỏ trong hợp đồng và kèm theo hồ sơ về nhà cho bên mua.

+ Thực hiện đúng các thủ tục đã nêu rỏ trong hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật…

Và bên bán nhà ở có những quyền sau đây:

+ Yêu cầu bên mua nhà nhận nhà đúng thời hạn mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng

+ Yêu cầu bên mua trả tiền đúng thời hạn theo quy định, theo phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng

+ Yêu cầu bên mua hoàn thành trước các thủ tục mua bán nhà ở trong thời hạn đã thỏa thuận

+ Không giao nhà khi chưa nhận thanh toán đủ số tiền nhà như đã thỏa thuận…

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *