nhà bán Minh Trí Huyện Sóc Sơn

Những điều cần tránh khi Mua nhà Xã Minh Trí

Extreme close up of female hand signing real estate contract. Chủ nhà đang cố Che dấu những khiếm khuyết của căn nhà: người mua nên biết những khiếm khuyết căn nhà người mua cũng đã tìm hiểu kỹ những thứ mình cần xem xét, nên khi trao đổi cần thẳng thắn nói ra khiếm khuyết của căn nhà để người bán có thể khắc phục

Các quyền và nghĩa vụ của bên Bán nhà Xã Minh Trí

Agent Handing Over Keys as Buyer is Handing Over Cash for House with Home and For Sale Real Estate Sign Behind. Tư cách của bên bán không đảm bảo trọn quyền sở hữu trên pháp lý hay trên thực tế (ví dụ: đang mắc nợ, đang có đồng sở hữu, sở hữu chủ đang ở tù, thay đổi ý kiến trong quá trình bán, phát sinh thừa kế khi đang bán, phát sinh yêu sách…). Những