Thuê nhà Thị trấn Sóc Sơn

Ưu điểm và khuyết điểm khi Thuê nhà Thị trấn Sóc Sơn

New house and lots of money. Thời gian chấm dứt hợp đồng như thế nào? thời gian thuê chưa hết hạn có thể không thuê được nữa không? Cần phải thông báo trước bao nhiêu ngày. Có thỏa thuận về trách nhiệm vi phạm hợp đồng khi chấm dứt thuê trước thời hạn hay không và thời gian được hoàn lại