kinh nghiệm thuê phòng trọ Xã Quang Tiến

Trình tự công chứng cam kết Thuê phòng trọ Xã Quang Tiến

House, Real Estate Data And Rent Contract, Real Estate Market Trends Ngay sau khi đã nhận đủ cam kết theo luật định, trong thời gian khoản 30 đến 45 phút bộ phận nghiệp vụ sẽ tiến hành soạn thảo cam kết giao dịch. cam kết giao dịch sau khi soạn thảo xong sẽ được chuyển sang cho bộ phận thẩm định nội dung và thẩm định